สมัครสมาชิก สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย)

04/01/2024

อัตราค่าสมัคร
แพทย์  ค่าสมัคร  1,000 บาท  ตลอดชีพ 
พยาบาล และอื่น ๆ ค่าสมัคร  500 บาท ตลอดชีพ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครสมาชิก สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย) คลิกที่นี่

ค่าสมัครโอนเข้าบัญชีสมาคมฯ
ชื่อบัญชี “สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย)” ธนาคารกรุงไทย
ออมทรัพย์ สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 041-014014-7

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงิน ที่  จีรวรรณ ปานสำลี
สำนักงาน
สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย)  ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  10310
โทรศัพท์. 0-27166143  โทรสาร. 0-27166144  083-2939889  E-mail: pjirawan0215@gmail.com

Download file(s) - สมัครสมาชิก สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย)