งานประชุมวิชาการประจำปี The 8th Annual Meeting of Burn Wound Association (Thailand) 2023

24/01/2023

The 8th Annual Meeting of Burn Wound Association (Thailand) 2023
March 29-31, 2023
“Clinical and Research to Practice in Complex Burns and Wound” 
Avani+ Hua Hin 
 

รายละเอียดงานประชุมและลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิก https://meeting.bwat.or.th/2023/

โปรแกรมการประชุม https://meeting.bwat.or.th/2023/home#program