วารสารบาดเจ็บแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก ประเทศไทย ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563

 .

CONTENT


นิพนธ์ต้นฉบับ
รายงานผู้ป่วยแผลไหม้ประจำปีงบประมาณ 2562
ชุมชนนักปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้แห่งประเทศไทย
โครงการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วยแผลไหม้ Multi-Center ด้วยระบบ UCHA
2-15
วิธีการในการกำจัดเนื้อตาย
เกริกฤทธิ์ สุขเสถียร
อภิชัย อังสพัทธ์
16-31
บทความฟื้นวิชาการ
ผู้สนับสนุน
สมาคมแผลไหม้และสมานแผล (ประเทศไทย) - Burn and Wound Healing Association (Thailand)
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 1 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0 2716 6141-3 โทรสาร 0 2716 6144